Helpen/doneren

1.  Kinderen kunnen er gratis naar school, ook de meisjes! Ze krijgen er kansen om uit de spiraal van armoede te breken. Ze krijgen er een opvoeding in de ruimste betekenis en vertrekkende vanuit 'de rechten van het kind'.


2. Vrouwen leren lezen en een eigen zelfstandig inkomen te verwerven door het leenproject. Zo kunnen ze beter zorg dragen voor hun kroost en zijn ze niet steeds afhankelijk van hun echtgenoot.


3.  De zieken, de armste en zwakste mensen uit de omgeving krijgen rechtstreekse zorgen en steun. Voor hen is SISP de strohalm die hen weer kracht geeft en kansen om te helen van alle zorgen en pijn

                                         maandelijks de som van: €5, €10, €15, … of een éénmalig bedrag over te schrijven op de bankrekening van v.z.w. SISP

Het SISP-project wordt gerealiseerd in partnerschap met 'vzw Kinderen Derde Wereld'

U kan een bijdrage storten op  IBAN BE57 0000 0399 9935 (BPOTBEB1) van onze partner: 'Kinderen Derde Wereld',

maar vermeldt duidelijk: 'Voor KDW-SISP-India'

U kan ook een doorlopende maandelijkse opdracht geven aan je bank.

In het begin van volgend jaar krijgt u dan een fiscaal attest toegestuurd. (Voor stortingen vanaf 40 euro)


Zonder fiscaal attest:

(u stort dan rechtstreeks naar SISP vzw België)

SEBASTIAN INDIAN SOCIAL PROJECTS

KBC Bank Hofstade (Brabant)

rekening nr. BE25 7340 0211 2282 (KREDBEBB)


"De kinderen, moeders en families in Vizhinjam zijn heel blij met jouw hulp!

KDW is verantwoordelijk voor het project op juridisch, administratief, financieel en boekhoudkundig vlak. KDW heeft het juridische eigendomsrecht over uw gift en beslist autonoom over het gebruik ervan. (CI.RH.26/567.400 betreffende het KB/WIB92)