11 11 11 actie Klimaatonrecht

Vzw SISP ondersteunt de jaarlijkse najaarscampagne van 11.11.11, die als centraal thema ‘het klimaatonrecht’ heeft. De klimaatcrisis treft niet iedereen even hard. Integendeel. De grootste gevolgen raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen. Ga kijken op “Ja, ik steun 11.11.11", en zie hoe jij de campagne kan ondersteunen.

Ook SISP is in Kovalam actief rond de klimaatproblematiek, via een actieve samenwerking met de Australische ngo ‘A positive change for Marine Life’. Zo werden een aantal concrete acties gevoerd voor afvalverzameling en -verwerking, en voor de ondersteuning van de vissersgemeenschap van Vizhinjam.