sisp geeft niet op!

U kent ons SISP-project in Zuid India, als sponsor, als vrijwilliger, als geïnteresseerde medestander…. Als SISP-België  appreciëren wij uw vaak jarenlange steun en inzet, die onontbeerlijk is voor de SISP-studenten en hun families. U vraagt zich misschien af op welke manier SISP door de corona-crisis getroffen is.
Sinds de totale lockdown begin maart in India, is ook het SISP centrum gesloten . De overheid van de deelstaat Kerala voert een succesvol beleid ten aanzien van de coronacrisis  maar  ze beschikt echter niet over voldoende financiële middelen en doet daarom,  in de plaatselijke steden, beroep op organisaties en NGO's  zoals SISP om haar beleid mee te ondersteunen en uit te voeren. Maar vooral gastarbeiders,( die noodgedwongen terugkeren uit de Arabische landen), dagloonwerkers en vissers uit de regio waar SISP werkt zijn zwaar getroffen in hun inkomen en leefomstandigheden.

Een aantal diensten van SISP worden dan ook, in afspraak met de deelstaat, ononderbroken voortgezet en zelfs uitgebreid:


°  Meal on Wheels (maaltijden aan huis voor de meest behoeftigen) wordt voortgezet in uitgebreide versie op verzoek van de deelstaat;

° De dienst ‘wondverzorging aan huis’ blijft actief;

° Leerkrachten geven 1 uur per dag online les aan leerlingen wiens’ ouders een smartphone bezitten;

° Lonen van SISP personeel worden verder uitbetaald;

° SISP geeft een voedselpakket elke 2 weken, en 2000 roepies (25 €) per maand aan elke familie van SISP studenten;

° De SISP ateliers zijn volledig overgeschakeld op de productie van mondmaskers, voor de SISP-studenten en families, SISP-personeel, en voor de plaatselijke politie, voor lokaal dienst- en gezondheidspersoneel.


° SISP zorgt voor transporten naar ziekenhuis, levering van medicijnen, levering van documenten aan politie en overheden enz….


SISP India stuurde ons enkele video-filmpjes die het bovenstaande concreet maken:

https://makers.mechelen.be/dmmds-mondiaal-sisp


Inmiddels zijn wij hier in België verplicht geweest een aantal geplande evenementen te annuleren , en het is zeer de vraag of er in de loop van 2020 nog iets kan gepland worden.  En dit, terwijl lokale én internationale solidariteit meer dan ooit nodig is.

 

Voelt U zich solidair? Helpen kan!  
- Stort Uw bijdrage  op rek. BE57 0000 0399 9935 van onze partner Kinderen Derde Wereld  met expliciete vermelding ‘voor SISP India.’ Stortingen vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest.

- Ook als je financieel geen ruimte hebt voor sponsoring, kan je je steentje bijdragen.  Wij zoeken nog vrijwilligers die zich op verschillende manieren kunnen inzetten, hetzij voor specifieke acties, hetzij op meer regelmatige basis, zoals u zelf kiest. Wilt u er meer over weten? Bel  of mail naar Tine Jonckers (0496 180484 – ‘tinejonckers@hotmail.com’) of naar Mia Jamaer (0497 662597 of ‘mia.jamaer@telenet.be) dan kunnen we samen informatie uitwisselen en afspraken maken.


Wil SISP India de zorg voor de armsten kunnen blijven dragen, dan  heeft ze vooral nu onze steun meer dan nodig.
We hopen dat we daarom ook op u kunnen rekenen. Samen pakken we de strijd tegen de pandemie aan: hier en samen met SISP in India!
Laat ons samen zorg dragen voor onszelf en  voor wie ons lief zijn!