Wat doet SISP Belgie?

SISP vzw, legt zich toe op:

- Het organiseren van initiatieven om financiële middelen te leveren aan de werking van SISP ngo (India)

- Het geëngageerd deel te nemen aan initiatieven op het vlak van ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen.

-  Het aanbieden van vorming in verband met ontwikkelingssamenwerking, vanuit het perspectief van de werking van SISP ngo India.

- Het kenbaar maken van de werking van SISP vzw en SISP ngo door de uitgave van het tijdschrift “Nieuwskr(ok)rantje”.

- Het publiceren van een website met informatie over de werking van SISP vzw en SISP ngo.SISP vzw werkt nauw samen met zijn partnerorganisatie

Kinderen Derde Wereld, KDW vzw.


SISP vzw is lid van ‘4de Pijler’

van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.


Ondernemingsnummer : 0475.054.926

RPR: Antwerpen - afdeling Mechelen

Maatschappelijke zetel : Geerdegem Schonenberg 18, 2800 Mechelen

...............................................................................................................................